FLOMASTERS 
//Flomasteri na ciradi//  
Otvaranje izložbe 25.09.2010 u Kulturnom centru GRAD